Sběr poznatků z reálných požárů

Využití satelitních dat pro hodnocení zemí

Hodnocení území

VĚDA, VÝZKUM A VÝVOJ

Spolupracujeme se zahraničními organizacemi, univerzitami a asociacemi v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti realizace experimentů, tvorby metodik a směrnic, mapování a řízení rizik zemí i samotných budov. 

Oblasti aplikace

 • Ochrana budov před účinky lesních požárů
 • Ochrana území
 • Stanovení preventivních opatření a cost-effective analýzy
 •  Ochrana obyvatelstva
 • Analýza vzniků požárů a jejich dopadů
satelitte-analysis2satelitte2

VYUŽITÍ

Získaná data je možné využití k ochraně osob, zvířat i majetku. Využíváme satelitní data, GIS i poznatky a data o budovách, a mnoho dalšího. Využíváme data z NASA, ESA, OpenStreetMaps, aj.

Kontaktujete nás pro více informací

APLIKACE

 • Přímé účinky lesních požárů
 • Nepřímé šíření lesních požárů
 • Mapování území
 • Hodnocení schopnosti hašení požárů a dostupnost v terénu
 • Preventivní opatření
 • Nasazení sil a prostředků

Získané poznatky z vědy a výzkumu aplikujeme do tvorby metodik / guidelines ve spolupráci se zahraničními organizacemi, univerzitami a stakeholdery.

Podíleli jsme se na tvorbě Integration of Fire Hazard and Risk Assessments into Disaster Risk Analysis System (DRAS) through Transfer of Knowledge and Czech Experience ve v Bosně a Hercegovině ve spolupráci s CzechAid, United Nations Development Programme a stakeholdery BiH.

Case studies of large outdoor fires involving evacuations Part 2

V této zprávě byly shromážděny a demonstrovány případy velkých venkovních požárů z celého světa za účelem vytvoření rozsáhlé databáze případů požárů.

Wang, Yu, Wadhwani, Rahul, Suzuki, Sayaka, Theodori, Maria, Asimakopoulou, Eleni, De Beer, Jacques Andre, Flores, Natalia, Ibrahim, M. Asim, Johanna, Hahlin, Kempna, Kamila, Manzello, Samuel L., Sharma, Ankit, Smolka, Jan, Wickramasinghe, Amila, Wu, Chia Lung (Farian), & Xia, Ting. (2022). Case studies of large outdoor fires involving evacuations Part 2. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6544760

 

ZKUŠENOSTI

Mati, Řecko (2018)

Sběr poznatků s hasiči v Athénách a Mati v Řecku po nejtragičtějším požáru v novodobé historii Evropy.

Bosna a Herzegovina (2018)

Spolupráce s United Nations Development Programme v oblasti mapování rizik a implementace v souvislosti s lesními požáry v Bosně a Hercegovině.

Created by Majaczech, z.s.