Prohlášení o ochraně osobních údajů

Souhlasíte také s tím, že vám můžeme zasílat náš Newsletter a další marketingové materiály.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Shrnutí

Společnost Majaczech,z.s. se zavazuje chránit vaše soukromí. Toto prohlášení podrobněji vysvětluje, jak a k jakým účelům používáme informace, které o vás shromažďujeme prostřednictvím webových stránek www.majaczech.cz (dále jen „stránky“). Berete na vědomí, že poskytnutím údajů nám souhlasíte se zpracováním svých údajů v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů. Máte však možnost nás kdykoli kontaktovat a nechat si své údaje odstranit z další komunikace, aktualizovat své údaje nebo nám jinak sdělit své preference ohledně toho, jak si přejete od nás dostávat informace.

Shromažďování vašich osobních údajů

Osobní údaje shromažďované online společností Majaczech, z.s. zahrnují:

 • jméno
 • elektronickou poštovní adresu
 • země

Můžeme si vyžádat i další informace, pokud je to nutné k poskytnutí služby, kterou jste si vyžádali.

Použití vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme k:

 • otevírání a správu členských účtů
 • zasílání informací o našich souvisejících produktech a službách
 • ověření vaší totožnosti, abychom vám umožnili přístup do vyhrazených oblastí webu.
 • získání vaší zpětné vazby na námi poskytované služby
 • zasílání našeho newsletteru v případě, že jste se k jeho odběru zaregistrovali.

Sdílení osobních údajů

Příležitostně si najímáme jiné společnosti, které naším jménem poskytují technické služby pro naše webové stránky, přímou a elektronickou poštu a zpracovávají registrace do newsletteru. Těmto společnostem poskytneme pouze informace, které potřebují k poskytnutí služby, a je jim zakázáno používat tyto informace k jakýmkoli jiným účelům.

Upozorňujeme, že tyto služby mohou být nedostupné, pokud si nepřejete, abychom vám sdělili potřebné osobní údaje. Kromě výše uvedeného nebudeme vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu sdělovat třetím stranám, ledaže:

 • v dobré víře, že je to nezbytné k ochraně a obraně práv nebo majetku Majaczech,z.s..
 • k jednání v naléhavých případech za účelem ochrany osobní bezpečnosti uživatelů Majaczech,z.s. a/nebo veřejnosti.

Přístup k vašim osobním údajům

Informace, které o vás uchováváme, můžete kdykoli zkontrolovat a aktualizovat tak, že nás kontaktujete na adrese našeho ústředí. Můžete:

 • sdělit nám své preference ohledně způsobu zasílání informací
 • přihlásit se k odběru našeho elektronického zpravodaje a členství nebo je zrušit
 • kontaktovat nás a získat podrobnosti o osobních údajích, které o vás můžeme mít (v zájmu ochrany všech našich zákazníků podnikneme všechny přiměřené kroky k potvrzení vaší totožnosti, než vám poskytneme podrobnosti o jakýchkoli osobních údajích, které o vás můžeme mít).

Zabezpečení vašich osobních údajů

Společnost Majaczech,z.s. neustále přezkoumává a zdokonaluje technické, fyzické a manažerské postupy a pravidla na ochranu osobních údajů před neoprávněným přístupem, náhodnou ztrátou a/nebo zničením.

Upozorňujeme, že komunikace přes internet, jako jsou e-maily/webmaily, není bezpečná, pokud není šifrovaná. Vaše komunikace může před doručením procházet řadou zemí a my nemůžeme převzít odpovědnost za neoprávněný přístup nebo ztrátu osobních údajů, které jsou mimo naši kontrolu.

Informace automaticky shromažďované z vašeho počítače

Když navštívíte Stránky, náš webový server automaticky zaznamená vaši IP adresu. Tato IP adresa není spojena s žádnými vašimi osobními údaji a slouží ke správě Stránek, například k určení typu internetového prohlížeče, který používáte, aby bylo možné Stránky poskytovat efektivněji.