• Velkorozměrové experimenty

 • Malorozměrové experimenty

 • Využití pokročilých technologií

 • Vliv nuceného větrání na požár

  Nestandardizované experimenty

  Požární experimenty s možností měření:

  – úbytku hmotnosti,

  – rychlost uvolňování tepla,

  – koncentrace plynů ve zplodinách hoření,

  – změny tlaků a rychlost proudění plynů

  – zpracování a analýza obrazu

  exp

  VYBAVENÍ

  – 3D tiskárny PRUSA MK3S

  – CCD kamerové systémy

  – termočlánky K-type a možnost měření až 70 sensorů najednou

  – Datalogger 34970

  – Arduino měřící a řídící jednotky

  – Systémy pro obousměrné měření proudění horkých plynů

  – Odsávače zplodin hoření

  – Analýzator zplodin hoření TESTO 300 (CO, CO2, O2)

  – Váhy pro kontinální měření úbytku hmotnosti

  – Systémy vzdáleného sběru dat pomocí LoRa, Wi-Fi, Bluetooth

  Výzkum nových rizik v požární bezpečnosti

  Zkoumáme nebezpečí související s požární bezpečností staveb související s moderními trendy ve výstavbě budov. Jedná se zejména o následující oblasti:

  – požární bezpečnost dřevostaveb

  – ochrana budov před lesními požáry

  – vliv větru na požární bezpečnost staveb

  – problematika požární bezpečnosti historických budov

  Sdílíme získané poznatky

  Získané poznatky sdílíme s hasiči i stakeholdery po celém světě. Podílíme se na sběru poznatků a přípravě případových studií, mezi které patří požár Královského institutu umění ve Stockholmu (Švédsko) nebo požár Wildland Urban Interface v Mati (Řecko).

  Výzkum zapalitelnosti stavebních konstrukcí

  Součástí naše výzkumu je ochrana staveb před účinky nepřímého šíření lesních požárů. Jendá se o testování zapalitelnosti stavebních konstrukcí, hodnocení ochrany budovy, aj.

  Pokročilé technologie v analýze dat

  Ve výzkumu v požárním inženýrství využíváme pokročilé technologie ve zpracování obrazu pro hodnocení pravděpodobnosti plamene, rozměrů plamene, extrakce plamene v obraze, aj.

  Vývoj vlastních měřících systémů

  Součástí výzkumu je vývoj nových měřících systémů pro účely požárního inženýrství, včetně sond pro obousměrné měření proudění horkých plynů (zejména plamene), větrného tunelu pro kalibraci těchto sond, a další systémy pro specifické potřeby výzkumných úkolů.

  Spolupracujte s námi

  Pro více informací nás, prosíme, kontaktujte !

  Created by Majaczech, z.s.