Systém hodnocení požární bezpečnosti

v PRŮMYSLU

Sdílení získaných poznatků z Vědy a Výzkumu

s ODBORNOU VEŘEJNOSTÍ

Návrh, realizace a vyhodnocení nestandardních

EXPERTIMENTŮ

Podpora

VZDĚLÁVÁNÍ HASIČŮ

Mezinárodní spolupráce

v OBLASTI BEZPEČNOSTI

mezinárodní výzkum v požární ochraně

LABORATOŘ

O NÁS

Jsme sdružení spolupracující s odborníky České republice i v zahraničí,   s univerzitami, výzkumnými institucemi a dalšími organizacemi za účelem řešení specifických otázek v oblasti bezpečnosti.

Jsme členy Confederation of Fire Protection Association in Europe, kde se aktivně zapojujeme v komisích pro výcvik, tvorbu směrnic nebo marketing.

Poskytujeme poradenství, služby v realizaci především nestandardizovaných experimentů, vzdělávání a výcvik v oblasti požární ochrany, či poradenství pro zvyšování kultury bezpečnosti podniků. Navrhujeme účinná řešení v těchto oblastech z pohledu nezávislých odborníků nezaujatých provozní slepotou dané lokality či problematiky.

Spolupracujeme s různými výzkumnými institucemi a univerzitami v ČR i zahraničí v oblasti bezpečnosti a snižování rizik katastrof, požární ochrany, aj. Realizujeme také smluvní výzkum a poradenství v řešení nestandardních otázek v oblasti bezpečnosti, zahrnující experimenty, analýzy dat, aj.,

Staňte se Skilled Fire Expert​

Přidejte se do komunity expertů v požární bezpečnosti, kde najdete podklady pro vzdělávání v požární ochraně, diskuzní fórum pro sdílení zkušeností a poznatků a mnoho dalšího.

Naše služby

3d2

Hodnocení rizik přírodních katastrof

Analýza a řízení rizik, sběr poznatků a případových studií v oblasti snižování rizik katastrof, zejména lesních požárů. Využíváme satelitní data, GIS a data pro pomoc záchranných složek, stakeholderů a všech, kteří potřebují stanovit opatření za účelem snížení rizik souvisejících s přírodními katastrofami.
Výcvik a vzdělávání hasičů

Školení a výcvik

Poskytujeme vzdělávací kurzy v oblasti požární ochrany. Dále poskytujeme certifikované kurzy CFPA-E jako jsou Hašení malých požárů pro požární hlídky, nebo Evakuace. Sdílíme také poznatky z vědy a výzkumu v rámci workshopů a účasti na konferencích.
20201117_154405

Výzkum

Spolupracujeme s různými výzkumnými institutcemi a univerzitami v ČR i zahraničí v oblasti bezpečnosti a snižování rizik katastrof, požární bezpečnosti, aj. Realizujeme také smluvní výzkům a poradenství v řešení nestandardních řešení otázek v oblasti bezpečnosti, zahrnující experimenty, analýzy dat, aj.
pexels-pixabay-257700

Systém hodnocení požární bezpečnosti průmyslových podniků

Vytvořili jsme unikátní systém hodnocení požární bezpečnosti provozů se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.
Clipboard02

Kultura bezpečnosti podniku

Naši zástupci disponují dlouholetou praxí v oblasti řízení podniků s těžkými a nebezpečnými provozy či implementací bezpečnostních opatření za účelem zvyšování kultury bezpečnosti v různých typech provozů. Jsme schopni poskytnout poradenství, nástroje a další řešení za účelem zvýšení úrovně bezpečnosti i ve Vašem podniku.
satelitte-analysis2satelitte2

Analýzy rizik související s přírodními katastrofami

Poskytujeme podporu při řešení preventivní opatření, stanovení ochrany před přímým i nepřímým šířením přírodních katastrof (lesní požáry, povodně, aj.).

Pracujeme v různých oblastech snižování rizik. Kontaktujte nás, nalezneme vhodné řešení právě pro Vás.

Jsme členové Cofederation of Fire Protection Associations in Europe (CFPA-E).

Podílíme na tvorbě mezinárodních metodik (Guidelines), vzdělávacích kurzů i přípravě mezinárodních spoluprací v oblasti bezpečnostního výzkmu.

Směrnice a metodiky

  • Požární ochrana
  • Přírodní katastrofy
  • Security

Certifikované kurzy pro požární bezpečnost

Naše aktivity

Spolupracujeme

Odběr novinek

V rámci Newsletter sdílíme následující  novinky:

– Získané poznatky ze zahraničí

– Připravované akce, workshopy, přednášky a kurzy

– Novinky a poznatky ze CFPA-E a mezinárodního prostředí v oblasti bezpečnosti

Nezasíláme nevyžádanou poštu (SPAM). S registrací souhlasíte se zpraocváním osobních údajů.

Created by Majaczech, z.s.