Výzkum a Vývoj

EXPERIMENTY

Ve spolupráci s předními světovými univerzitami a výzkumnými centry realizujeme malé, střední i velkorozměrové experimenty

MODELOVÁNÍ

Poskytujeme možnost modelování rozvoje a šíření mimořádných událostí (požár, únik nebezpečných látek, aj.).

NUMERICKÉ METODY

Poskytujeme možnost řešení složitých výpočtů a nestandardních řešení problémů v oblasti požární ochrany a bezpečnosti.

Spolupracovali jsme v zahraničí: 

  • Švédský královský institut SP
  • BRE, The University of Ediburgh
  • University of Glasgow
  • National Technical University of Athens
  • University of Ljubljana
 

Spolupracovali jsme v ČR: 

  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě
  • Univerzita Tomáše Bati
  • ČEPRO, a.s.
  • Národní dřevařský klastr, a.s.

The Tisova Fire Test 2015

Play Video

COST FP1404 – Fire Safety Use of Bio-Based Materials

Vedoucí pracovní skupiny WG3 / TG1 – FIREFIGHTING AND BIO-BASED MATERIALS

Členové MANAGEMENT COMITTEE (zástupce za Českou republiku) 

 

WG3 / TG1 – FIREFIGHTING AND BIO-BASED MATERIALS

a) Sumarizace a sdílení informací a zkušeností hasičů

b) Požární ochrana budov na bázi přírodních materiálů

c) Porovnání taktiky hasebního zásahu a hasičské techniky (hasiva, vybavení, příslušenství, aj.)

d) Bezpečnost hasičů při zásahu

en_GBEnglish (UK)