Požár Královského inistitutu umění ve Stockholmu

Požár Královského inistitutu umění ve Stockholmu

COST FP1404

Post-fire investigation of Royal Institute of Art, Stockholm

Součástí našeho poslání je výzkumem pomáhat předcházet nebezpečným situacím. V březnu 2018 proběhlo vyšetřování požáru historické budovy. Šestipodlažní budova, postavená v letech 1816-1819 sloužila po většinu doby jako útočiště 200 rybářům. Poté několikrát změnila svou funkci, až od roku 1907 byla využívána jako Královský institut umění.

Po požáru v roce 2015 došlo k sanaci budovy a úvahách o jejím dalším využití. Vzhledem k významnosti stavby pro Stockholm se rozhodlo o přestavbě. V budově se nacházely dřevěné trámy, které byly podhledy skryty, a tak většinou nebyly dotčeny požárem. Co se ale řešilo, byl vliv hasební vody na tyto konstrukce.

V rámci návštěvy Stockholmu na pozvání projekční firmy BTB jsme díky spolupráci s COST Action fp1404 kromě budovy samotné navštívili také příslušné hasiče Storstockholms brandforsvr a naše partnery z CFPA-Europe, požární asociaci Brandskyddsforeningen.

Výsledků výzkumné cesty jsou použity pro pracovní skupinu WG3/TG1, případovou studii, příručku o hašení dřevostaveb i pro vytvoření podkladů pro budoucí výzkum. Výsledky byly prezentovány na konferenci na univerzitě ETH v Zurichu 1.10.2018.

cs_CZČeština