Training School, University of Edinburgh

Training School, University of Edinburgh

Ve dnech 3. – 5. října 2016 se uskutečnila 1. Training School, COST FP1404 na University of Edinburgh ve Skotsku. Přednáška byla zaměřena na problematiku hoření stavebních produktů na bázi dřeva, zkoumání rozvoje extrémních chování požárů v budovách s dřevěnou konstrukcí, včetně výpočetních metod. Součástí kurzu bylo také seznámení s výpočty požární odolnosti konstrukcí dle Eurocode 5.

Součástí výuky byly experimenty v laboratořích, kde se zkoumal podíl hořlavých konstrukcí na rozvoji požáru v místnosti a požární odolnost lepeného bambusového trámu.

Přednášku vedl Dr Rory Hadden (Rushbrook Lecturer in Fire Investigation, University of Edinburgh) s Prof Luke Bisby (Structural and Fire Engineering, University of Edinburgh) a Prof Ulf Wickström (Structural and Fire Engineering, Luleå University of Technology)

Součástí přednášky byla prezentace činnosti účastníků, kde jsme prezentovali naši činnost v oblasti hašení dřevostaveb a zkoumání ochrany budov před účinky lesních požárů.

 

cs_CZČeština