Joint Conference COST Actions FP1402 and FP1404 at KTH, Stockholm

Joint Conference COST Actions FP1402 and FP1404 at KTH, Stockholm

Dne 10.3. a 11.3. 2016 jsme se účastnili mezinárodní konference na téma Cross Laminated Timber, které se účastnilo více než 200 odborníků z celého světa. Konference byla zaměřena na budoucí trendy v oblasti CLT technologií a její požární ochrana.

Součástí programu byla i večeře se zástupcem starosty města Stockholm v City Hall a prohlídka švédského parlamentu.

11.3. 2016 proběhl Working Group Meeting, kde jsme se stali vedoucími jedné z Task Group zaměřených na přístup lokálních autorit ke stavbám z přírodních materiálů.

We joined international conference which topic was Cross Laminated Timber on 10 and 11 March 2016. There were over 200 experts from all over the world in Stockholm. The conference was focused on future trends in the field of CLT technologies and its fire protection.

We also joined dinner with mayor representative of the City of Stockholm in a City Hall and tour in Swedish parliament within a conference programme.

Working Group Meeting was held on 11 March 2016 where we became one of Task Groups leaders focused on local authorities´ approach to buildings from natural materials.

cs_CZČeština